Lietuvos elektroninių išteklių archyvas

Paieška archyve

Elektroniniai ištekliai yra sudėtinė šalies kultūros paveldo dalis, ir turi būti saugoma ateities kartoms kaip ir dokumentai tradicinėse laikmenose. Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka 2002 metų spalio mėnėsį pradėjo kurti Lietuvo elektroninių išteklių archyvą, kuris numato lietuviškų interneto svetainių ir kitų elektroninių dokumentų archyvavimą ir svarbesniųjų katalogavimą.

Elektroninis išteklius: elektroninio pavidalo dokumentas, prieinamas per kompiuterinę technologiją. (Standartas ST690-2, document existing in an electronic form to be accessed by computer technology)

Elektroninių išteklių tipai:

Elektroninių išteklių atrankos principai ir kriterijai

Elektroninių išteklių atrankos principai ir kriterijai yra tokie patys kaip ir leidiniams kurie pateikiami į nacionalinį spaudos archyvą kaip privalomieji egzemplioriai. Elekroninio ištekliaus priklausomybė Lietuvos respublikai nustatoma pagal šiuos kriterijus:

Elektroninių išteklių archyve nekaupiami:

EI archyvo kaupimas

Viešai internete pasiekiami elektroniniai ištekliai į archyvą surenkami automatiškai harvesterio metodu. Pradedant nuo kelių pradinių tinklalapių, speciali programa seka juose esančiomis nuorodomis tol, kol apeinama visa lietuviško interneto sritis. Tokiu būdu bibliotekos serveryje per 2-3 savaites atsiduria lietuviškos interneto erdvės “momentinė nuotrauka”. Žinoma, negalima tikėtis tokiu būdu surinkti absoliučiai viską – dalis svetainių tuo metu gali būti nepasiekiamos. Visą .lt domeną numatyta archyvuoti kas pusmetį, papildomai surenkant periodinius interneto leidinius tuo periodiškumu kuriuo jie išeina – kasdien, kas savaitę ar mėnesį.

Dalis išteklių, įskaitant autonominius, į archyvą talpinami atskirai, gaunant juos iš leidėjų pagal sudarytas sutartis.

Dublin Core metaduomenys

Siūlome visiems elektroninių išteklių leidėjams naudoti Dublin Core metaduomenų standartą. Tai užtikrina efektyvesnį interneto išteklių katalogavimo procesą, o taip pat geresnį jų indeksavimą interneto paieškos sistemose. Standartą sudaro 15-os metaduomenų elementų rinkinys, kurio paskirtis yra palengvinti elektroninių išteklių suradimą. Sukurtas pirmiausia autoriams, kūrėjams, kad jie patys galėtų aprašyti išteklius tinkle.

Siūlome savo interneto tinklapiuose naudoti paruoštą automatinį elektroninių išteklių metaduomenų generavimo šabloną bei pateikiame Dublin Core elementų aprašymą.

Autorių teisių užtikrinimas

Elektroninių išteklių kūrėjai ir leidėjai privalo laikytis pasaulinių ir šalies teisinių reikalavimų (Berno Konvencija Dėl literaturos ir meno kūrinių apsaugos, Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymas). Biblioteka sutartyse su leidėjais nustato elektroninių išteklių naudojimo tvarką bei sąlygas. Teikdama elektroninę informaciją, esančią naconaliniame archyve, trečioms šalims, Biblioteka vadovausis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu. Prieiga prie elektroninių dokumentų bus derinama su autorių teisių saugotoju (leidėju).

Statistika

Kontaktai

El. pašto adresas: ei@lnb.lt.

LNB svetainė