Dublin Core elementų sąrašas

Dublin Core sudaro 15 elementų. Visi elementai turi jį nusakantį konkretų vardą. Kiekvienas elementas turi apibrėžtą kiekį atributų (žymių), kurie gali būti panaudoti tikslesniam elemento reikšmės apibūdinimui ir paieškai. Nė vienas iš atributų nėra privalomas.

Kiekvienam elementui pateikiamas informacinis aprašymas (paimtas iš RFC2413) ir rekomendacijos, kurios padės kurti metaduomenų turinį.


Content (Turinys)     Intellectual Property (Autorystė)   Instantiation 
Coverage (Apimtis)    Contributor (Bendraautorius)     Date (Data) 
Description (Aprašas)   Creator (Kūrėjas / Autorius)     Format (Formatas) 
Type (Tipas)       Publisher (Leidėjas)         Identifier (Identifikatorius) 
Relation (Ryšys)     Rights (Teisės)            Language (Kalba) 
Source (Šaltinis) 
Subject (Tema) 
Title (Pavadinimas / Antraštė) 

HTML neskiria didžiųjų ir mažųjų raidžių, tačiau rekomenduojama visada prisilaikyti didžiųjų/mažųjų raidžių rašymo susitarimo, kad būtų galima išvengti konfliktų tais atvejais, kai metaduomenys konvertuojami į aplinką, kuri skiria didžiąsias/mažąsias raides, pvz., XML/RDF.

1. Pavadinimas / Antraštė [Title]

Elemento aprašymas: pavadinimas arba antraštė, kurią aprašomam ištekliui suteikia ar suteikė Autorius/Kūrėjas.

Pavyzdžiai:

<META NAME="DC.Title" CONTENT="A Pilot's Guide to Aircraft Insurance"> 
<META NAME="DC.Title" CONTENT="The Sound of Music"> 
<META NAME="DC.Title" CONTENT="Green on Greens"> 
<META NAME="DC.Title" CONTENT="AOPA's Tips on Buying Used Aircraft"> 

2. Autorius / Kūrėjas [Creator]

Elemento aprašymas: asmuo arba organizacija, turinti pirminę intelektualinę atsakomybę už ištekliaus turinį. Pavyzdžiui, autoriai - rašytiniam dokumentui, fotografai, iliustruotojai - vaizdo ištekliui.

Rekomendacijos:
Asmenvardžiai įrašomi ta pačia seka, kokia jie yra išvardinti ištekliuje. Asmenvardžiai įrašomi tokia eilės tvarka: pavardė, vardas.

Pavyzdžiai:

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Duncan, Phyllis-Anne"> 
<META NAME="DC.Creator="Melendez Santiago, Maria Luz"> 
<META NAME="DC.Creator="Maimonides"> 
<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Park Sung Hee"> 

Kolektyvo vardas įrašomas mažėjančia hierarchine seka. Hierarchijos dalys atskiriamos taškais.

Pavyzdžiai:

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Federal Aviation Administration. Aviation Safety Program."> 
Creator="United States. Internal Revenue Service" 
Creator="Elvis Presley Fan Club" 

bet ne:

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Aviation Safety Program of the Federal Aviation Administration"> 

Jei hierarchija neaiški, vardas pateikiamas tokia forma, kokia jis yra įraše:

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Art Institute of Chicago"> 
Creator="Association of the Bar of the City of New York" 
Creator="Baltimore County Medical Society" 

3. Tema ir reikšminiai žodžiai [Subject]

Elemento aprašymas: ištekliaus tema. Paprastai tema išreiškiama reikšminiais žodžiais ar frazėmis, kurie apibūdina temą arba ištekliaus turinį. Siūloma naudoti kontroliuojamuosius žodynus ir formalias klasifikacijos schemas.

Rekomendacijos:
Aprašant išteklių, patartina pasirinkti prasmingesnius ir unikalesnius žodžius, vengiant bendrybių.

Pavyzdžiai:

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="Aircraft leasing and renting"> 
Subject="Dogs" 
Subject="Olympic skiing" 
Subject="Street, Picabo" 

4. Aprašymas [Description]

Elemento aprašymas: tekstinis ištekliaus turinio aprašymas, įtraukiant santraukas dokumentų tipo ar turinio apibūdinimą vaizdiniams ištekliams.

Rekomendacijos:
Aprašymas turi apsiriboti keliais trumpais sakiniais.

Pavyzdžiai:

<META NAME="DC.Description" CONTENT="Illustrated guide to airport markings and lighting signals, with particular reference to SMGCS (Surface Movement Guidance and Control System) for airports with low visibility conditions"> 

5. Leidėjas [Publisher]

Elemento aprašymas: juridinis asmuo, atsakingas už ištekliaus pateikimą esama forma.

Rekomendacijos:
Jei Autorius/Kūrėjas yra ir Leidėjas, jis pakartotinai nerašomas Leidėjo srityje.

Pavyzdžiai:

<META NAME="DC.Publisher" CONTENT="Moguls Anonymous"> 
Publisher="University of Miami. Dept. of Economics" 
Publisher="Microsoft Corporation" 

6. Bendraautorius [Contributor]

Elemento aprašymas: asmuo arba organizacija nenurodyta Autoriaus/Kūrėjo elemente ir turintys antrinę intelektualinę atsakomybę už ištekliaus turinį (pvz., redaktorius, vertėjas, aranžuotojas ar iliustratorius).

Rekomendacijos: žr. 2 skyrelį

7. Data [Date]

Elemento aprašymas: ištekliaus sukūrimo arba užbaigimo data.

Rekomendacijos:
Rekomenduojama naudoti 8 skaitmenų formatą (YYYY-MM-DD), kuris nusakomas ISO 8601. (W3C Technical Note). Pavyzdžiui, pagal šią schemą datos elementas 1994-11-05 atitinka 1994 metų lapkričio 5 dieną. Jei tiksli data nežinoma, gali būti nurodomi tik mėnuo ir metai (YYYY-MM) arba tik metai (YYYY).

<META NAME="DC.Date" CONTENT="1998-02-16"> 
<META NAME="DC.Date" CONTENT="1998-02"> 
<META NAME="DC.Date" CONTENT="1998"> 

8. Ištekliaus tipas [Type]

Elemento aprašymas: ištekliaus kategorija: HTML puslapis, romanas, poema, darbų užrašai, techninis pranešimas, esė, žodynas. Tipas turi būti pasirinktas iš numeruoto sąrašo (http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/).

Rekomendacijos:
Plačiau apie šį elementą skaitykite: http://sunsite.Berkeley.edu/Metadata/minimalist.html.

Pavyzdžiui:

<META NAME="DC.Type" CONTENT="image"> 

9. Formatas [Format]

Elemento aprašymas: ištekliaus duomenų formatas, naudojamas norint nurodyti programinę, techninę įrangą, kurie yra reikalingi tinkamai atvaizduoti ir naudotis aprašomuoju ištekliumi. Formatas turėtų būti pasirinktas iš kontroliuojamojo žodyno (pvz., INTERNET Media Types-IMT (MIME tipas)).

Rekomendacijos:
Į elemento turinį gali būti įtraukta informacija apie ištekliaus dydį.

Pavyzdžiai:

<META NAME="DC.Format" CONTENT="image/gif"> 
<META NAME="DC.Title="Dublin Core icon"> 
<META NAME="DC.Identifier="http://purl.org/metadata/dublin_core/images/dc2.gif"> 
<META NAME="DC.Type="image"> 
 
<META NAME="DC.Format="image/gif 4kB"> 
<META NAME="DC.Subject" CONTENT="Saturn"> 
<META NAME="DC.Type" CONTENT="image"> 
<META NAME="DC.Format" CONTENT="image/gif 640 x 512 pixels"> 
<META NAME="DC.Identifier" CONTENT="http://www.not.iac.es/newwww/photos/images/satnot.gif"> 
 
Title="The Bronco Buster" 
Creator="Frederic Remington" 
Type="physical object" 
Format="bronze 22 in." 

10. Ištekliaus identifikatorius [Identifier]

Elemento aprašymas: simbolių eilutė arba numeris naudojamas vienareikšmiškai identifikuoti išteklių.

Pavyzdžiui:

<META NAME="DC.Identifier" CONTENT="http://purl.oclc.org/metadata/dublin_core/"> 
Identifier="0385424728" [ISBN] 
Identifier="H-A-X 5690B" [publisher number] 

11. Šaltinis [Source]

Elemento aprašymas: nuoroda į kitą išteklių, kurio pagrindu ir sukurtas aprašomasis išteklius.

Pavyzdžiui:

<META NAME="DC.Source" CONTENT="RC607.A26W574 1996"> [kur "RC607.A26W574 1996" yra ištekliaus, iš kurio nuskanuota esama versija, numeris] 

12. Kalba [Language]

Elemento aprašymas: ištekliaus intelektualinio turinio kalba (kalbos). Šio elemento turinys turi atitikti RFC 1766 [kalbų identifikavimo požymiai];

Rekomendacijos:
Informacija apie kalbą gali būti pateikta koduota arba tekstu. Jei turinys yra keliomis kalbomis - elementas kartojamas.

Pavyzdžiai:

Language="en" 
Language="fr" 
<META NAME="DC.Language" CONTENT="en ; fr"> 
<META NAME="DC.Language" CONTENT="Primarily English, with some abstracts also in French."> 
<META NAME="DC.Language" CONTENT="en-US"> 

13. Ryšys [Relation]

Elemento aprašymas: aprašomojo ištekliaus ryšys su kitais savarankiškai egzistuojančiais ištekliais. Ryšio tipas turi būti pasirinktas iš sąrašo.

Pavyzdžiai:

Title="Reading Turgenev" 
Relation ="IsPartOf Two Lives" [dviejų novelių rinkinys, kurių viena yra "Reading Turgenev"] 

Daliniai/Pilni ryšiai [Part/Whole]: vienas išteklius yra fizinė arba loginė kito ištekliaus dalis.

Title="Candle in the Wind" 
Subject="Diana, Princess of Wales" 
Date="1997" 
Creator="John, Elton" 
Type="sound" 
Description="Tribute to a dead princess" 
Relation="IsVersionOf Elton John's 1976 song Candle in the Wind" 
 
Title="Gombrich's Story of Art" 
Relation="HasVersion 13th Edition, 1972" 

Versijos ryšiai [Version]: vienas išteklius yra to paties autoriaus kito ištekliaus istorinis išdėstymas arba leidimas.

Title="Electronic AACR2" 
Relation="IsFormatOf Anglo-American Cataloging Rules, 2nd edition" 
 
Title="Landsat TM dataset of Arnhemland, NT, Australia" 
Relation="HasFormat arnhem.gif" 

Formato pasikeitimo ryšiai [Format]: vienas išteklius kopijavimo arba pertvarkymo technologijų pagalba gautas iš kito. Jie iš esmės nėra interpretacija, o skirti iliustracijai.

Title="Morgan's Ancient Society" 
Relation="IsReferencedBy Engels' Origin of the Family, Private Property and the State" 
 
Identifier="Nymphet Mania" 
Relation = "References Adrian Lyne's 'Lolita'" 

Nuorodų ryšiai [Reference]: vieno ištekliaus autorius cituoja, patvirtina arba kitu būdu mini kitą išteklių.

Title="Peter Carey's novel Oscar and Lucinda" 
Relation="IsBasisFor 1998 movie Oscar and Lucinda" 
 
Title="The movie My Fair Lady" 
Relation="IsBasedOn Shaw's play Pygmalion" 

Kūrimo ryšiai: vienas išteklius yra kito ištekliaus apibūdinimas, pateikimas, šaltinis, perdirbimas arba interpretacija.

Title="program.c" 
Relation="Requires stdio.h" 
 
Title="List of Internet Media Types" Relation="IsRequiredBy Dublin Core Format element" 

Priklausomybės ryšiai: vieno ištekliaus funkcionavimui, pristatymui ar turiniui reikia ryšio su kitu ištekliumi.

14. Apimtis [Coverage]

Elemento aprašymas: ištekliaus intelektualinio turinio erdvės arba laiko charakteristikos.

Rekomendacijos:
Informacija turi būti pateikta vienareikšmiškai suprantama forma. Plačiau: datos ir laiko formatas, W3C Technical Note.

Pavyzdžiui:

<META NAME="DC.Coverage" CONTENT="17th century"> 
Coverage="Upstate New York" 
Coverage="1995-1996" 
Coverage=Boston, MA 

15. Teisės [Rights]

Elemento aprašymas: informacija apie ištekliaus autorių teises ar tarnybą, nusakančią ištekliaus naudojimo sąlygas.

Rekomendacijos:
Pateikiamas puslapio apibūdinančio autorių teises URL.

Pavyzdys:

<META NAME="DC.Rights" CONTENT="http://cs-tr.cs.cornell.edu/Dienst/Repository/2.0/Terms"> 

Nuorodos

Specialių terminų žodynas http://webster.effem.com/dublin/glossary.htm

Įvairi informacija apie Dublin Core http://dublincore.org